Bazenska tehnika

Bazeni

Hoteli

Vodni parki

Podjetje Controlmatik ABW je uspešno avtomatiziralo številne bazenske sisteme v hotelih in lokalnih (občinskih) sistemih ter velike termalne centre. Sodobna bazenska tehnika zajema opremo povezano z nadzorno tehnologijo za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in nadzora.

Bazensko vodo obdelujemo z različnimi filtrirnimi sistemi, sistemi za meritve in regulacijo bazenskih parametrov ter sistemi za odmerjanje.

Vse informacije o bazenskih sistemih so prikazane v grafiki SCADA, sistem pa lahko povežemo tudi s spletom in nastavimo sprožitev alarmov prek mobilnikov.

Sistem omogoča oddaljeno spremljanje za nadzor in diagnostiko storitev, ki zajemajo naslednje:

Doziranje kemikalij (plinski klor, tekoči klor, korektorji pH-vrednosti, sredstva za kosmičenje (flokulantov)

Oprema za meritve in regulacijo klora, pH-vrednosti, redoks reakcije, temperature in nadzora pretoka

Filtracija

Spremljanje in nadzor celotnega sistema z oddaljenim sistemom za avtomatizacijo SCADA

Tehnologija za varno rokovanje s klorom (detektor uhajanja klora itd.)

Želite izvedeti kako se naše rešitve obnesejo v realnosti?

Preberite študijo primera
To aplikacijo smo uporabili pri:

Atlantis

Slovenija

2004

Preglej vse reference

Sorodni produkti