Priprava pitne vode

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija pitne vode zagotavlja ključno zaščito javnega zdravja. Z dezinfekcijo uničimo bakterije in viruse ter preprečimo širjenje bolezni, ki se prenašajo z vodo.

Klor je najpogosteje uporabljeno sredstvo za dezinfekcijo pitne vode. Učinkovito deluje proti širokemu spektru bolezni, ki jih povzročajo organizmi, priljubljen pa je zaradi relativno nizkih stroškov uporabe in zelo zanesljivega delovanja.

Poleg klora za dezinfekcijo vode uporabljamo tudi UV dezinfekcijo in ozonacijo.

Controlmatik ABW vam nudi

 • Projektiranje
 • Svetovanje
 • Izvedba
 • Oprema za meritve, regulacijo in varnost

Kloriranje

Plinski klor

 • Je najstarejša metoda dezinfekcije
 • Koncentracija dezinfektanta (aktivni klor Cl2) kar 99,9%
 • Shranjen je kot tekoči klor v jeklenkah, vendar ga z vakuumsko tehniko izvzamemo kot plinski klor in ga doziramo v vodo
 • Uporaba: pri večjih porabah klora in na lahko dostopnih območjih

Tekoči klor – ELEKTROLIZA

 • Tekoči klor je lahko dobavljen kot sredstvo ali pa se na objektu vgradi napravo, ki iz soli (NaCl) proizvaja natrijev hipoklorit (NaClO).
 • Uporaba: v sistemih z manjšo potrebo po kloru na težje dostopih mestih.

Klor dioksid

 • Sistem omogoča dezinfekcijo ne glede na pH vrednost.
 • Ima zelo dober učinek zadržanega sproščanja in ostaja aktiven v ceveh po več ur ali več dni.
 • Prepreči in uniči LEGIONELO v celotnih vodnih sistemih, saj zanesljivo razkraja biofilme v ceveh in posodah.
 • Uporaba:  pri dezinfekciji vode v hotelskih kompleksih, bolnicah, domovih za ostarele.

UV dezinfekcija

 • Radiacija z UV žarki
 • Varna in zanesljiva metoda brez kemikalij
 • Uporaba: v primerih, kjer ni potrebe po rezidualnem kloru
 • Prednost: ne spreminja kemijske sestave vode

Ozonacija

 • Najmočnejša oksidacijska metoda
 • Izjemno dezinfekcijsko sredstvo proti bakterijam, virusom, glivam in parazitom
 • Uporaba: za oksidacijo nezaželenih anorganskih substanc v vodi (železo, mangan in arzen) ter oksidacijo organskih substanc, ki lahko povzročajo močan vonj in obarvajo vodo

FILTRACIJA

Filtracija je postopek ločevanja tekočine in trdne snovi suspendirane v njej, pri katerem tekočina prehaja skozi medij (filter), ki je nepropusten za trdno snov. Velikost delcev trdnine, ki jih filter zadrži, je odvisna od velikosti odprtin v njem. Pred dezinfekcijo moramo vodo vselej predhodno obdelati, da preprečimo motnost. Ko motnost zmanjšamo na želeno raven, dodamo sredstvo za dezinfekcijo in zagotovimo, da je voda bakterijsko neoporečna, ko doseže uporabnike.

Metode filtracije

 • Peščena filtracija – je klasična metoda filtracije, ki je najbližja filtraciji vode v naravnem okolju. Nečistoče zadržujejo samo zrnca peska ali filtrskega stekla, ki so po slojih razvrščeni v filtre.  
 • Ultra filtracija –  je prava izbira za odstranjevanje motnosti, delcev ali mikrobioloških organizmov, kot so bakterije, virusi in paraziti iz surove vode.
 • Reverzna osmoza – uporablja se za razsoljevanje vodnih raztopin. Obstajajo tri osnovne vrste surove vode, ki zahtevajo razsoljevanje, pri čemer ima vsaka drugačno vsebnost soli: pitna voda, polslana voda in morska voda.

Sorodni produkti