Naš način dela

Prisluhnemo vašim potrebam in delimo svoje znanje

Med izvajanjem projekta delimo vse informacije s stranko, preverjamo njihova mnenja in finančno izvedljivost projekta. Naše izkušnje kažejo, da tesno sodelovanje ne prinaša le inovativnih rešitev, temveč zagotavlja tudi nadaljnjo učinkovito uporabo sistema in zmanjšanje stroškov procesa.

Rešitve na ključ za projekte obdelave vode

Pri tehnologiji čiščenja vode se soočamo s kemičnimi, električnimi in mehanskimi težavami, zato imamo ekipo inženirjev, ki pokrivajo vsa ta področja in oblikujejo najprimernejšo tehnološko rešitev za vsak posamezen problem. Vedno vam bodo svetovali pri izbiri pravega izdelka za vašo aplikacijo in pri integraciji naših izdelkov v vaše procese.

Naše vrednote

Integriteta

Pri podjetju Controlmatik ABW integriteta predstavlja ključno komponento vseh naših dejavnosti. Verjamemo, da integriteta pomeni ohranjanje poštenih in preglednih odnosov z našimi zaposlenimi, strankami, dobavitelji, zastopniki, pa tudi z našo konkurenco.

Spoštovanje

Verjamemo, da mora biti za uspešne odnose s svojimi zaposlenimi, zastopniki, dobavitelji in strankami spoštovanje zajeto v vse, kar počnemo. Uspeh in rast si lahko obetamo samo s spoštovanjem drug drugega tako podjetje kot posamezniki.

Strast

V našem poslanstvu si strastno prizadevamo za zagotavljanje čiste vode po vsem svetu. Prav tako verjamemo v ohranjanje pozitivnega pristopa k vsem izzivom, ki nam pridejo na pot, in vztrajnost pri iskanju rešitev.

Sodelovanje

Verjamemo, da nam sodelovanje z zaposlenimi omogoča združitev kolektivne inteligence za premagovanje tudi največjih izzivov. Prav tako verjamemo, da nam bo vzpostavljanje odnosov z zastopniki, dobavitelji in strankami omogočilo sodelovanje, ki bo prineslo uspeh.

Služenje

Vsak naš izdelek pomeni služenje našemu okolju in skupnosti. Nenehno si prizadevamo za podporo naših zastopnikov in strank z zagotavljanjem zanesljivih storitev in pomoči. Prav tako razumemo, kako pomembna sta nenehno izobraževanje in napredovanje na področju obdelave voda z inovacijami in tehnologijo. Izkoristimo vsako priložnost, da tudi sorodna podjetja s področja dejavnosti obdelave voda poučujemo o pomembnosti obdelave voda na trajnosten način.

Obojestranska in poštena korist

Vsak odnos, ki ga vzpostavimo s stranko in zaposlenim, je finančne narave. Obojestranska in poštena korist se odraža v poštenosti do zaposlenih pri plači, poštenosti do strank pri cenah in poštenosti do podjetja Controlmatik ABW pri dobičku. Pomeni tudi vzpostavitev vezi zvestobe in zaupanja med našo organizacijo in našimi strankami ter nenehno sodelovanje za vzajemno izpolnitev potreb drug drugega. Vendar pa verjamemo v to, da takrat, ko prispemo do točke, ko ne moremo več izpolnjevati potreb drug drugega, svoj odnos zaključimo na miren način.

Vas zanima rešitev po meri?