Študija primera št. 1

Primer

AVTOMATIZACIJA BAZENSKIH SISTEMOV

Sodoben bazenski sistem zajema opremo povezano z nadzorno tehnologijo za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in nadzora.

Bazensko vodo obdelujemo z različnimi filtrirnimi sistemi, sistemi za meritve in regulacijo bazenskih parametrov ter sistemi za doziranje. 

Vse informacije o bazenskih sistemih so prikazane v grafiki SCADA, sistem pa lahko povežemo tudi s spletom in nastavimo sprožitev alarmov prek mobilnikov. 

Sistem omogoča oddaljeno spremljanje za nadzor in diagnostiko storitev, ki zajemajo naslednje:

Podjetje Controlmatik ABW je uspešno avtomatiziralo številne bazenske sisteme  v hotelih in lokalnih (občinskih) sistemih ter velike termalne centre. 

Fotografije: Kopališki kompleks in vodni park Ptuj, Dolenjske Toplice, Hotel Larix

Izziv

Upravljavci bazenskih sistemov stremijo k avtomatizaciji in celovitemu pregledu nad bazensko tehniko in njenimi funkcijami:

 • dovajanje in segrevanje vode,
 • izpiranje filtrov,
 • nevtralizacija odpadne vode,
 • doziranje kemikalij,
 • nadzor kemikalij v skladišču ali bazenski strojnici – varnost,
 • merjenje in beleženje bazenskih parametrov z vključeno regulacijo,
 • upravljanje masažnih sistemov.

Rešitev

Rešitev problema se skriva v avtomatizaciji celotnega bazenskega sistema, ki jo omogoča sodobna oprema za meritve, regulacijo in nadzor podjetja Controlmatik ABW.

Meritve bazenskih parametrov

 • Prosti klor
 • pH
 • Potencial redoks reakcije (ORP)
 • Temperatura vode

Meritve opravlja kompaktna enota za meritve in regulacijo bazenskih parametrov

Vsi podatki iz vsake merilne naprave bazenskih parametrov so povezani s programabilnim logičnim krmilnikom nadzornega sistema in nadalje z nadzornim sistemom SCADA. Podatke je mogoče pošiljati prek 4–20 mA tokovnih zank ali digitalne komunikacije CAN.

Za optimalen nadzor in hiter sistemski odziv je pomembno, da vzorce jemljemo neposredno iz bazena. V primeru dolgih vzorčnih linij zagotovimo hitro vzorčenje z dodatno vzorčno črpalko.

Odmerjanje izvajajo elektromotorni dozirni ventili za plinski klor ali CO2 in merilne črpalke.

Doziranje kemikalij

 • Plinski klor
 • Tekoči klor
 • Klorov dioksid
 • Korektorji pH-vrednosti (tekoči ali plinski CO2)
 • Sredstva za kosmičenje za boljšo filtracijo

Elektromotorne ventile za odmerjanje plinov ali merilne črpalke za odmerjanje kemikalij lahko nadzorujemo na dva načina:

 • prek centralnega krmilnika, ki podatke prejema od posameznih merilnih senzorjev,
 • prek merilnih senzorjev z izhodom za vgradnjo v regulator PID; izhod je lahko pulzni ali analogni, najnovejše različice elektromotornih ventilov pa so opremljene tudi z digitalno komunikacijo ModBus.

Varnostna oprema v klorni postaji

 • Jeklenke plinskega klora
 • Sistem za nevtralizacijo plinskega klora

Vsaka klorna postaja je opremljena s senzorjem za zaznavanje plinskega klora, ki zaznava in opozarja na koncentracije klora v zraku, prisoten pa je tudi sistem za nevtralizacijo oz. naprava, ki v primeru nenadzorovanega uhajanja plina nevtralizira plinski klor.

Alarm o uhajanju se prenese v nadzorni sistem SCADA, v osebni telefon strojnika in požarno centralo.

Električne stikalne in krmilne omare s:

 • sinoptično shemo,
 • stikalno in krmilno tehnologijo (PLC).

Jedro vsake bazenske strojnice je električna krmilna omarica, ki napaja naslednjo opremo: filtrirne črpalke, ejektorske črpalke za podtlak, tlačni kompresor, dozirne črpalke za pH-vrednost in sredstva za kosmičenje (flokulante), črpalke za vodno in zračno masažo, črpalne postaje, bazenske reflektorje, električne stikalne in krmilne plošče, naprave za meritve in regulacijo, pnevmatske in električne aktuatorje.

Način samodejnega delovanja omogoča samodejno filtriranje bazenske vode, samodejno izpiranje filtrov, vklop vodne in zračne masaže ob predhodno nastavljenem času, regulacijo bazenskih parametrov, segrevanje in dovajanje vode po potrebi ter nevtralizacijo odpadne vode.

Poleg samodejnega delovanja lahko sistem, v primeru napake krmilnika nadziramo tudi ročno.

Krmilni program izvaja samodejni nadzor nad bazenskim sistemom in uporabniku omogoča nadzor prek grafičnega sistema SCADA. Krmilnik je povezan prek strežnika OPC na osebnem računalniku in podatke prenaša v grafični sistem SCADA ali iz njega.

Nadzorni sistem SCADA omogoča naslednje:

 • spremljanje in nadzor bazenske tehnike,
 • beleženje in shranjevanje zgodovine bazenskih parametrov,
 • beleženje in shranjevanje zgodovine alarmov,
 • obveščanje uporabnika prek njegovega mobilnika,
 • spletni dostop do sistema.

Prednosti

 • Nadzor delovanja vseh sklopov bazenske tehnike z enega mesta. Večji sistemi imajo več bazenskih strojnic, ki so povezane v sistemu nadzora, kar omogoča velik časovni prihranek v primerjavi z obhodi po vseh strojnicah.
 • Nastavitev delovanja vodnih in zračnih masaž po urniku, kar prispeva k prihranku električne energije.
 • Izpiranje filtrov, ki že samo po sebi zagotavlja časovni prihranek. Prisotnost strojnika ni potrebna pri vsakem izpiranju.
 • Alarmiranje strojnika prek mobilnika, ki zagotavlja večjo varnost, saj lahko ta v primeru določenih napak lahko hitro pristopi k njihovi odpravi.
 • Spletni dostop do sistema, ki omogoča še dodaten nadzor z oddaljene lokacije.

Sorodni produkti