Projekti sofinancirani s strani RS in EU

    

Projekt “HidroSmart” je prejel sofinanciranje evropske unije

Preko projekta HidroSmart bomo razvili produkt, s katerim bo moč na inovativen način v realnem času in na heterogenih kmetijskih zemljiščih izvajati tarčen sistem zalivanja z optimalno količino vode, ki bo prilagojen različnim tipom rastlin in različnim fazam rasti.

Produkt predstavlja radikalen preboj na področju upravljanja z vodami na kmetijskih površinah. S trenutnimi rešitvami porabimo do 70 % preveč vode in hkrati do 30 % več gnojil (zaradi izpiranja). Neoptimalno zalivanje prispeva tudi k večjemu onesnaževanju podtalnih voda, zato bo naša rešitev s tehnološkimi inovacijami in inovativnim procesom izvajanja storitev močno pripomogla pri prehodu na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in pri spopadanju s posledicami podnebnih sprememb.

 

Skupna vrednost projekta znaša 497.000,00 Eur.

Projekt je financiran iz mehanizma NextGenerationEU (http://evropskasredstva.si/).

Višina financiranja znaša 298.246,00 Eur

Projekt “Nadgradnja elektronskega poslovanja” je prejel sofinanciranje evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Finančna podpora: 29.995,00 Eur

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

 

Projekt “Izboljšanje procesov in prehod v industrijo 4.0” je prejel sofinanciranje evropske unije

Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora: 19.500,00 eur

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.