Projekti sofinancirani s strani RS in EU

Projekt “Digitalna transformacija podjetja Controlmatik ABW d.o.o.” je prejel sofinanciranje evropske unije

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Controlmatik d.o.o. 

Cilji naložbe so: 

  • izvedba digitalne preobrazbe v podjetju Controlmatik d.o.o. v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 EUR. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

Projekt “Nadgradnja elektronskega poslovanja” je prejel sofinanciranje evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Finančna podpora: 29.995,00 Eur

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

 

Projekt “Izboljšanje procesov in prehod v industrijo 4.0” je prejel sofinanciranje evropske unije

Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora: 19.500,00 eur

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.