Občinska komunalna čistilna naprava

Indonezija
2004

Projektne zahteve

dezinfekcija vode

Rešitev

samodejno odmerjanje in merjenje plinskega klora