Farmacevtska industrija

Družba Lek, Slovenija
2011

Projektne zahteve

dezinfekcija tehnoloških voda

Rešitev

sistem za doziranje in merjenje plinskega klora