Bolnišnica

Splošna bolnišnica Izola, Slovenija
2009

Projektne zahteve

preprečevanje pojava legionele

Rešitev

sistem za doziranje in merjenje klorovega dioksida